Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 14° >

ftrektheid, dan de vraag: „Wat is Waarheid?" Het woord is goed, en op de klank van het woord af, zeg ik rond uit: Zekerlijk ben ik rechtzinnig. Wat is toch Rechtzinnigheid: Orthodoxie? naar de betekenis van het woord, volgends deszelfs famenfteben oorfprong, anders dan het geen recht en dus waar is, te kennen, te gevoelen, te gelooven, en wilt gij, te betrachten?

Zoo in het afgetrokken, welk eerli;k, welk braaf man zou dan niet rechtzinnig wezen en willen wezen? Kan iemand wel een braaf man, en een christen wezen, zonder zulk eene rechtzinnigheid ?

Maar dit is het ongeluk: Verba vilent ufu, feut nutmi. Het gaat met de woorden, als met de munt - fpeciën. zij Zijn zoo veel waard, als daar zij gangbaar voor zijn En wat veranderen de woorden niet veel met den tijd in waarde en betekenisfen? Wilt gij eenige voorbeelden? Eeafchalk was oudtijds een bediende aan het Hof; maar wat is het nu? Zou een Hoveling ons wel vriendelijkonthaalen, indien wij hem thans als een fchalk begroetten ? hoewel het in maarfchalk, hofmaarfchalk en dergelijken nog over is gebleven? Een tijran was bij de oude grieken elke prins of vo':st, al waren zijne rechten nog zoo gegrond, en zijn beftuur nog zoo loflijk, maar welke prittfen, of vorsten verdienen- hedendaagsch den naam van tijran? word thans tiran door ons niet vertaald, dwingeland? Was het woord patriS-. van ouds niet een eerwaardig woord? Rekende iemand zi:h zelven niet gelukkig, indien hij als een patriot erkend wierdt, maar wie zou thans niet fchrikken, wanneer hij zich met den naam van patriot hoorde begroeten, uit vreeze dat dit woord van eene hagelbui van klappen zou verzeld gaan, gelijk op een don derbui gemeenlijk regen volgt, naar de waarneeming, welke sokrates, die oude eerwaardige patriot, maakte.

Sluiten