Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 146 >

geboren is, geleefd, en deze wereld door den dood ont. ruirad heeft? even zoo goed, als of men zijn' horoscoop wilde trekken? Stel eens bij voorbeeld. In de Haagfche Conferentie, 1609, noemden de Rcmonftranten en Contraremonstranten eikanderen broeders, en gaven eikanderen de hand van broederfchap; waren zij dan toen nog met beiden rechtzinnig ? Wanneer nu iemand in die tien jaaren tot 1619 overieedt, was en bleef die niet rechtzinnig, evenveel of hij tot de Remonftranten of Contra-remonftranten behoorde? maar indien hij Hechts éénen dag de beduiten der Kerkvergadering overleefde , hoe ftondt het dan met zijne Rechtzinnigheid? Kijk, ik vraag maar, omdat hillebrand ijveraar mij vraagt: Of ik rechtzinnig ben?

Nog meer: Hoe lang duurt elke Rechtzinnigheid? komen 'er niet dagelijks nieuwe Rechtzinnigheden voor den dag? Hoe veel hebben de kerkgefchiedenisfen 'er niet opgetekend? Hoe veel hebben wij 'er niet al beleefd ? Indien de hedendaagfche Rechtzinnigheid ééns getoetst wierdt aan de Rechtzinnigheid van de voorgaande eeuw, wie weet, of de Kanons niet vergoten dienden te worden ? j\Tu, dat mogen de keurmeesters van de Rechtzinnigheid beflisfen. Zoo veel weet ik wel, dat 'er bij de nieuwe oorlogen, die over de Rechtzinnigheid gevoerd zijn, en gevoerd worden, van weerskanten mede gefchoten wordt, en hoe is dat echter te begrijpen?

Maar ik heb ook gevraagd, of men niet wel wat Staatkunde diende te verftaan, als men de vraag: wat is Rechtzinnigheid ? zal willen beantwoorden? Ja, lezer, die vraag verdient overweging. Heeft de Staatkunde geen invloed op de Rechtzinnigheid? Voor een honderd jaaren of drie, toen de toeftand van het Christendom zoodanig was, dat het grootlte kenmerk der Rechtzinnigheid daar

in

Sluiten