Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRAAG-AL.

( No. 20. )

Wat is Staatkunde?

Belofte maakt fchuld. Is dit niet eene algemeene fpreuk, mnn Heer de vr aag-al? en moet 'er met b.jgevoegd woeden: Schuld moet men betaalen, wil men een eerlijk man blijven! Zie dat is zoo mijne Staatkunde; en daarom dewijl ik niet alleen den naam, maar de daad van een eerlijk man wilde toonen te bezitten, diende ikU immers wel weder eene vraag te doen? En kijk, bet gewag van mijne Staatkunde geeft mij terftond eene vraat; aan de hand: Wat is Staatkunde?

Cjcero, voor wien ik achting heb, fchoon ik z.jne ftaatkundige Brieven aan ATiicus.niet geern lees, misfchien omdat ik ze niet verfta? Ei lezer! hony foit, qui mal y penfel zoo veel Fronsch verftaat gij wel? neen, maat, omdat ik wat aantreklijk van humeur ben en als ik dan vind, hoe bitter de dierbare Vrijheid in het Romeinsch gemeenebest gefeuld, en bij de haairen gefleept, en getrapt werdt door Vrouw Politica, tot dat die arme Vrijheid bezweek en den geest gaf, dan rijzen 'er zulke treurige denkbeelden in mijne ziel op, dat ik den goeden cicero uit de hand leg, om niet al te mistroostig te worden; cicero , zeg ik , heeft mij geleerd, dat de naamen van zaaken te kennen, reeds half gedaan werk, v maakt

Sluiten