Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 155 >

gervaderen, die hem naar de billijke wetten zijns lands bcftuuren en weldoen, dan ment van een dom génieën verwachten kan, hoe zeer het oók fchreeuwt en tiert. Immers, dewijl dat gemeen eigenlijk niet weet, waarom? is het toch ligt te verleiden en over te haaien? Is het niet moeilijker, dan men zich verbeeldde, om het gemeen op den duur aan zijn koord te houden? Als de burgers zoo wat weten van Staatkunde, en wat Staatkunde is, zouden zij dan niet tevens een g>ed gezigt hebben in den zin van dat fpreekwoord: Boer, pas op uw ganzen?

Doch aan den anderen kant is de vraag: wat is Staatkunde? wel eene noodzaaklijke vraag? Zou men niet weten , wat Staatkunde is, daar de geheele ondermaanfche wereld door Vrouw Politica geregeerd woidt? Daar 'er zulk eene menigte van Staatkundigen is , die alle de feba-

kels van den Staatkundigen keten vullen van af tot

den Staatkundigen Tinnegieter incluis ?

Is 'er niet allerhande föort van Staatkunde? Is 'er niet eene huishoudelijke, eene zedelijke, eene regeerings. fiaatkunde? Mogen wij van die ieder niet het één en ander vraagen ?

De geheime gefchiedenisfen leeren ons, dat de Vrouw van kat o hem nooit wilde zoenen, dan wanneer het donderde? zoodat de goede Man gemeenlijk zeide, dit hij gelukkig was, wanneer jupiter donderde. Zou dit geen vrouwelijke Staatkunde geweest zijn? zou dat flimme wijf ook gedacht hebben, als men daagiijks zoent, wordt het een gewoonte en daaglijkfche kost? Nu bleef het een extraatjen vcor kato, want het dondert toch alle dag niet? of zou zij zich wel geblanket hebben, en was zij ook bekommerd , dat zij van zoenen leelijk zou worden ? Ik wil dit verfchil niet befiisfen!

V a Zou

Sluiten