Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 157 >

. - , Annthekar, welker handteering beftaat, in de Cbymist of Apothcicar» Wcl* mixtuurt en te maa-

quint-esfentie uit te puuien, en een rm* d Dus

Ten, uit verfcheiden Sirnpl^ra.onder eg gemen^ woelt de Staatsman en p ins , eli it deze

onder een, tot dat ti.j mt ai. b zijn .

verwarring zijn^oor^el agt, Lievehemel! zeu¬

gen kneedt. Zouda sta y J al die oorlogen van

den daar dan al die verwa b ^ ^

En daarom oog inJ^eil! bedden kunnen opmaa-

Zou de lezer n sfeblen m ^ ^ ^

S^ÜE^^»™^voor den dag haalen'

Zie daar dan , op goed geloot « ■ .. h dden

Was het Staatkunde, tej*™*» "' dJe zijne„ naauwlijks den «Wg^T£\^ en het volk zoo weggejaagd, of WW«d; b br hun juk zoo min lang te onderdrukken dat cu-- o b ich buiten

als'dat der Koningen kon veelen. |" ^derfloe?. Daar

Let'gras op de ^^f^^W*», inden de Zou het niet Staatkunde f nadden, dat t0ch,

P«>i£ift, dit vo™ecbnurSCS verëenigen, de magt

bij het volk, bijSt^tk2fh%t1SV0lk niet alles inwilligen? lnU1ne verkeerde Staatkunde de t zjn,

Zou het niet _ ruim zoo^ goe ^ den bur_

als ^J f'T^nl en geene reden tot klagten gegeven, ger hadden betoond, en geen kd „ faam Veree-

Indien toch de ratriain c" d ooit z; „ ftaat-

nigd waren gebleven,.^en d^ten ui In, ik laat (laan, kundig ^T^f^^J^M graüa vialandum volge„ : & v.J » , ocf verbroken worden, dan moet est. Indien het reen p heerfchen? hct verbreken worden °m ' n den Romeinfcben Was dat Staatkunde , dat k 1 _

Sluiten