Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 178 >

lang uitgediend hebben, en thans niet meer in den Smaak zijn? Is dat Smaak, dat de vraag-al zulk een hutspot en olipodrigo maakt, van alles onder eikanderen, tot Arabisch toe? hoe fmaakloos zijn zoo veele aanhaalingen ook uit andere Schrijvers, uit altamont en anderen? In de daad, men behoorde zulke Nommers enkel om zodanige citatie op te haaien, ln plaats toch dat zij Smaak in zich bevatten, zouden zij immers kunnen dienen, om den tegenwoordigen Smaak te bederven ?

Daar werdt nog al meer aangehaald , maar het ging mij niet aan mijne koude kleeren, gelijk men zegt; en waaröm zou ik mij aan onderfcheiden beöordeelingcn kreunen? Is het met zoo, die aan den weg timmert, moet gekken verdragen? Ik vraag maar in mijne eenvouwigheid voort, om wat te leeren, indien eens iemand zoo goed was, om de voorgefteidc vraagen te beantwoorden.

Recht naar mijn fmaak, zegt iemand, het eenzijdigfte compliment, dat men bij mooglijkheid een'Schrijver maaken kan! maar wanneer fommige lijden zulk een Compliment aan eenen fchrijver maaken, moest het hem dan niet terftond bcweegen, om zijn gefchrijf door te haaien, en alles maar fluk te fcheuren?

Aan den anderen kant fcheeit het mij even weinig, of een ander zegt: Ik vind 'er geen Smaak in. Want, lezer, is dat niet de beste en kortfte ontfchuldiging, die men kan uitdenken, wanneer men een gefchrift niet verftaat, of 'er te veel waarheid in vindt, daar men het licht niet van verdragen kan?

Ondertusfchen wilde ik bij deze gelegenheid geern weten. Wat is Smaak?

Zeker iemand klaagde eenigen tijd geleden over den verdorven Smaak der menfehen, een vriend van mij aan

wien

Sluiten