Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 183 >

zijden verzuimd worden, ondergang en verwarring aan beiden voortbrengen." enz.

Een zeker jong heer van mijne kennis heeft eene Bibliotheek met veel Smaak ; hij heeft alle zijne boeken in Franfcbe banden heel Superbe laten binden, al zijn'er onder, die veel eer het vuur, dan zulk een band verdienen, op de voorfle plaats flaat een Almanach de Figaro en dergelijken, omdat die geen gevaar Joopen, om opgehaald of verboden te worden! Zou het niet te wenfehen zijn, indien hij liever dit boek van Koning ardschir, in zijne bibliotheek van Smaak, hadt?

Ik las laast een Advcrtisfement in de Courant, bij gelegenheid van 't welk ik vraagde, of dit de Smaak was? het beduidde aan het publiek, dat 'er in deze tijden van algemeer.e beroertens geen belangrijker of gewigtiger boek is dan de alkoran, of let wetboek van mahomet, of de bijbel der Turken: En vraagt elk lezer nu niet met mij; weiken fmaak dit aanduide'?

Ik keek mijn voorraad ééns na, en daar vond ik het volgende; de lezer oordeele, of het geen bewijs is voor den grondregel in bovenflaande advertentie aangevoerd, nopens de belangrijkheid van den Alkoran in deze tijden van beroerten*?

Wanneer de Kalif haroun airaschid, de Lezer kent hem zeker wel uit de duizend en één nacht Arabische vertellingen? eens optrok aan het hoofd zijner troepen, kwam eene vroiw tot hem, om over eenigen van zijne krijgsknechten te klaagen, die haar huis geplunderd hadden. Haroun gaf terftond tenantwoord: Vrouw, hebt gij in den Koran niet gelezen, dat, wanneer vorflen met hunne legers door eenige plaatzen trekken, zij die verwoesten? Recht, zeide de vrouw: Maar, dan is 'er ook in datzelfde boek gezegd , dat de huizen van die Vorden, om hunne daaden van onrechtvaardigheid, welken zij bedreven hebben, woest zijn zullen.

Dewijl men nu zulke belangrijke dingen in den Koran vindt, en het toch de Smaak niet fchijnt, om in den bijbel der Christenen veel te lezen, of 'er gebruik van te maaken, wie moet dan den Smaak van de gemelde advertentie niet admireeren ?

Over het geheel hebben de Muhammedanen wel eens een Smaak , die zoo wat naar het ouwerwerfche Christelijke trekt, maar hoe ver dit nog in den modernen Smaak der Christenen valt? wordt gevraagd.

Abu hanifa, ééns een fiag om zijn oor gekregen

heb*

Sluiten