Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRAAG-AL.

( No. 24. )

IVat is Verdien/lef

Heb ik het al mis, Lezer, als ik geloof, dat gy op het lezen der bovenftaande vraag meesmuilt en denkt, ha! daar zal ons de vraag-al zoo wat voor babbelen uit het werk van abtt, dat over de Verdiende handelt? Maar gelooft gij wel Lezer, dat het werk van dien Wijsgeer voor mij thans even zo ver van de hand is, als vendienften fchijnen te zijn in fommige tijden en eeuwen ? Welk is dan de aanleidende oorzaak, om deze vraag te doen? Indien gij het toch weten moet en zult, dan zal ik het u zeggen: de Vraag is mij gedaan door j. h*. weetgraag mof, in een brief, die heel boven Zwol van daan komt; Nu moogt gij verders vraagen, wie of welk een Mof het zij, die zoo weetgierig is, dat hij vraagt- WaP is Verdienfte? Ik kan 'er u volftrekt niet meer van zeggen, om dat ik Scilicet 'er niet meer van weet.

De mas begint zijn' brief, met een beklag over zijn' buurman, die hem uitlachte, toen hij hem vraagde: Wat is verdien/te? en die deze vraag eene kinderachtige vraag noemde, omdat ieder één, naamlijk, wel weet, wat verdiende is, te weten, dat ieder, die wat verdienen wil, dan ook iet ten diende van anderen behoort toe te breneen, waar voor hij dan begeert evenredig beloond te worZ den'

Sluiten