Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 187 >

toch niet zo voorbarig. Nimrod, ftaat 'er, was een geweldig jager, voor het aangezigt des Heeren! dat is, het Opperwezen keurde zijn jaagen goed; en zou dit wel goedkeuren, als de arme boer, die in het zweet zijns aanfchijns zijn brood eet en het land bouwt, reden vindt, om te klaagen ? Nimrod was een man van Verdiende, hij jaagde op leeuwen en heeren, en bewees dus groote dienden aan het menschdom, dewijl hij de aarde van monfters zuiverde. Ei kijk, daar hebben wij zoo onverwachts den eerden oorfprong van eene Koninglijke regeering, en tevens de verdienfte van eenen vorst, dat hij het menschdom in veiligheid ftelt en verlost van befchadigende en verdervende monfters!

Maar is dit aloude denkbeeld uit de kindsheid der wereld altijd aan het woord Verdienfte eigen gebleven? Was niet dikwijls de Verdienfte van vorsten, dat zij, even als saul, de eerfte Koning van Israël, een hoofd lengte boven anderen uitdaken, van de fchouderen af en opwaards? Indien ka janus in dien tijd geleefd hadt, welk een man van verdienfte zou hij geweest zijn?

Jonker hans bewijst geheel geene dienden aan het menschdom, hij behandelt elk een trotsch en met eene verachtelijke verfmaading, zijne boeren durven niet opzien in zijne tegenwoordigheid; al beevende betaalen zij hem hunne pacht en tienden; moeten heere-dienften voor hem doen, en hun zweet en bloed voor hem ten beste hebben. Deze prerogatieven bezit jonker hans, terwijl hij liederlijk leeft, zuipt en zwelgt, en volftrekt in geen opzigt onderfcheiden is van Mops zijn hpnd, dan alleen dat deze nog wel ééns tegen een kinkel kwispelftaart, dien de genadige heer zelfs met geen blik verwaardigt. En wellce zijn dan dc Verdienden van jonker hans? Wel! hij is van hoog.adelijke geboorte. Zijn vader, of Z 2 groot-

Sluiten