Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 188 >

grootvader, of bestevader of iemand zijner voorouderen deedt het land, of een kollegie, of den Keizer char. lemagne, bij deszelfs togt over de Pijreneên, toen amadis van Gault fneuvelde, of de Koningin bruniChilde een' dienst, en werdt een edelman; En voor dien dienst eischt jonker hans nu nog belooning. Wat is nu Verdienfte?

Men moet zoo brutaal zijn, als de Vrijheer van der trenk, waneeer men den grooten alexander met cartouche gaat vergelijken, wie befchaafder is, weet beter. Wanneer een alexander landen en fteden ontvolkt, prachtige paleizen verbrandt, duizenden menfehen doodfjaat; ei is dat geene verdienfte ? Is het geen Verdienfte, dat men duizenden weduwen en wezen maakt, en het overgebleven menschdom arm maakt?alsde maagdenreiën maar zingen: Saul heeft zijne duizenden verflagen, en david zijne tienduizenden?

Indien Verdienfte is, dat men aan de maatfehappij of aan iemand dienst heeft gedaan, wenschte ik wel ééns te weten, welke Verdienfte het paard bezat, welk door Keizer klaudius Burgemeester van Rome werdt gemaakt? Apropos! Weet mijn lezer ook voorbeelden van ezels, die zoortgelijken post bekleed hebben ? En indien "er die niet zijn, hoe komt het gedacht der paarden boven dat der ezelen tot dien luister ?,

Wat is Verdiende' vraagde ik onlangs aan den Advokaat LU6.THART, die mij daar fiks op antwoordde, fchoon hij anders naauwlijks weet, wat voor een ding het Corfusjuris is; verdienfte zeide hij, is, wanneer ik met den frokureu zorg vrij gevaceerd, en een pijp gerookt heb, in het Koffijhuis de Paradijs - vozei, dan reken ik voor verdiende aan vacatiën, voor den Prokureur eene onnozele driegulden, voor mij eenibtzige zes gulden, al hebben

Wij

Sluiten