Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 19* >

de Leere geene godloze noch zorgeloze menfehen maakf, maar het is iet anders, wanneer men vraagt: Wanneer men het rechte denkbeeld van Verdienfte verliest, en niet meer ■ weet, wat Verdienfte zij , maakt dat geene godloze, en zorgeloze menfehen? Zullen wij niet weldoen, indien wij hier op onzen Katechismus ééns naflaan ?

Ik hoop, dat mijn onbekende vriend j. hr. weetgraag mof, berusten zal in het gebruik, dat ik van zijnen brief over Verdienfte gemaakt heb.

NB. De brief van justus armiger is wel ontvangen, en van denzelven zal behoorlijk gebruik gemaaakt worden.

Te AMSTERDAM, bij

A. BORCHERS en J. WEEG E.

En alom bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve wee= kelijks a een en een halve ftuiver word uitgegeven.

Sluiten