Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 2io >;

al al wel zoo; als gij aan de onderteekening van dezen zult gezien hebben, wie deze vraag doet, zal dezelve u zoö vreemd niet voorkomen; hij heeft u immers al meer vraagen gedaan, fommigen van welken niet min zeldzaam waren, en niet altijd aangenaam aan dit boos en verkeerd gedacht?

Maar is het altijd wel veilig, om te vraagen, wat is Pligt? Zijn 'er niet dikwijls menfehen, wier gezigt begint te fcheemeren, wanneer men het ontwerp van hunne pligten aan hunne zwakke oogen voorftelt, En zijn wel bij allen, bij ouden en nieuwen , de pligten dezelfde ? Gebeurt het niet, dat het geen in de Zedeleere der ouden een pligt was, bij de nieuwen eene misdaad heet, en omgekeerd ? gaat het zoo niet in de Brouwerij van da wereld ?

Tempora muttniur, et nos mutamur in Wis.

Verandering van tijden, verandering van zeden ! als het diep verloopt, verzet men de bakens. In de middel-eeuwen was zeerooverij een pligt van groote heeren, toen de Noormannifche Prinfen zich overal beroemd maakten, zoo dat men in het gebed zich dus uitdrukte.

A furore Normannorum, Libera nos Domine'.

t Heer ? wilt ons verlos/en , Fan al die Noordlche osfen.

Thans is bet immers een misdrijf, dat met galg en rad geftraft wordt? hoewel 'er nog wel ééns geklaagd is, met. of zonder rede? dat het kaapen ter zee naar zeerooverij zweemde. Maar klaagt men niet wel ééns van weelde ?

In

Sluiten