Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< «3* >

Zou het redelijk zijn , wanneer iemand zijnen ouden en getrouwen d,enaar die de zaaken van zijn huishouden verftaat en vlijtig heeft waargenomen , de deur uitzette: en alle zijne dienden beloonde, met hem de fchon té geven? F

Zou het redelijkheid of gezond verftand zijn, wanneer de directeurs, die in de komedie de rollen verdeden, aan eenen acteur de rol Ie van een burgemeester gaven, die naauwhjks in flaat was, om de rol van een ftom perfoon te vertoonen? En zou dit dan redelijkheid in de wereld die toch een fchouwtoneel genoemd wordt, zijn' En zijn daar echter geen voorbeelden van in de gefchiedemsleiV antisthenes merkte dit in zijn' tijd in Atheenen op, en leverde daarom een verzoeklchrift in aan de Kegeering. Cm Atheenen mogt een burger een request in leveren,; hij verzocht, dat de regeering wilde verklaaren bij een openbaar plakaat, dat paarden bok ezels en ezels paarden konden worden. Men ergerde zich aan dit re quest, gelijk natuurlijk is, welke overigheid zou zulks niet kwalijk nemen? men zeide hem, dat dit onmooglijk was dat men de natuur moest laten begaan, de man bc'. vreemdde zich, dat zulks bij de dieren onmooglijk was daar het echter daaglijks bij de menfehen gefchiedde, en vraagde: Of dan onder de menfehen redelijk ware het geen in de beesten onredelijk en tegen de natuur geoordeeld werdt te zijn ? 6

Te AMSTERDAM, by A. BORCHERS en J. WliEGE. En alom bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve wee. ke.ijks k een en een halve Huiver word uitgegeven.

Sluiten