Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 24° >

P. S. Nog een woord, Heer vraag-al! gij hebt mij, met mij zelf in een groote tweeftrijd gebragt, want m No. 26 op mijne vraag: (Vat is Confcientie ? zegt gij, dat 'er met de Confcientie al raar gefpeeld wordt, want dat, bij voorbeeld, een Indiaanse!: Bramin of Fakir 'er Confcientie van maakt, of hij wel een luis mag rabraken, en voor eenige dagen in mijn verloftijd te Amjlerdam zijnde, zag ik in de komedie fpelen, dat de Braminen zelfs de vrouwen en weduwen van haar geftorven mannen levendig verbranden, hoe moet ik nu daarmede aan ? Wie van u beiden heeft ongelijk, gij, of de Heer fieïtr pijpers, door wien dit ftuk vertaald is? Dan bijaldien gij gelijk hebt, zo zijn de Braminen geene goede foldaten, want hadden wij laatstleden, ook zo Sentimenteel geweest, wij zouden waarlijk ons nu verbeelden van onder één van de tien plaagen van Egyptcn te (taan. Vale.

Wat dunkt den Lezer van justus? fs hij niet een raar Soldaat? Ik heb hier geen plaats meer in dit Nommer, en daarom moet ik de vragen, die misfchien aan zijn oogmerk voldoen zullen, cn bij mij opgerezen zijn, tor een volgend uitftellen, gij zult mij immers om dit uitftel niet fuspenderen vriend Justus ? maar met vragen voortgaan ?

Te AMSTERDAM, bij

A. BORCHERS en J. WEEGE.

Worden dezlve weekelijks a een en een halve Stuiver uitgegeven. Eu zijn mede te bekomen: te Rotterdam, D. Vis, C. van der Dries en J. Meijer, Donrecht, Blusfê en Zoon en Krap, Leyden , Herdingh en Pluigers, Haarlem , Walrè en Comp., hoesjes, Bohn , van der Aa, van Brusfel en Tetmans , Gouda, Verblaauw , 's Hage, Bakhuyzen en Leeuwejlein , Utrecht, G. T. van Paddenburg, Visch, Wannaar en de Waal, Schiedam , Bakker, Hoorn , Vermande en Breebaart, Alkmaar , Hartemink, Arnhem, Moeleman , Deventer, Brouwer, Zutphen , Eldyk, Leeuwaarden, Cahais , Middelburg, Gillisfen en Keel , Franeker , Romar , Enkhuyzen , Franx Groningen, Groenenberg, Nirnwegen, van Campen; en alomme.

Sluiten