Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<. 243 >

Lieutenant von grosspreggrn 'er anders zoo op gecharmeerd kunnen wezen ? Maar! gelooft dan de Vehdrig von pockkenhausen aan fpooken , of foortgelijk iet?

Zou dit mijne pisfing niet het onderst boven werpen ? Wie weet ondertusfchen, wat die Heeren gelooven? Van daag gelooven zij niets, en morgen alle?; behoef ik mij dan d or deze bedenking wel van mijn ftreek te laten brengen ?

Ik vraag dan nog eens: Is de bon ton geen fpook? en Wel een beminlijk fpook? op het welk al die êtres, die de Duitfchers zoete heertjens roemen, zoo wel als de dames verzot zijn? of liever is de bon ton niet eene menigte van fpooken, die eikanderen onophoudelijk opvolgen, even als de rookwolken van een kookende ketel, zoodat telkens nieuwe fpooken opkomen, die de voorige doen verdwijnen ?

Door mijne hevige drift, om toch, was het mooglijk óp uwe vraag, tegen mijne gewoonte, ééns te antwoorden, ging ik al voort met denken, en daar uit is weder deze vraag geboren ? Zou de bon ton geen fpook zijn, daar hij zoo vermaagfehapt is met andere fpooken of fchimmen, Vair du cour, étiquette en honderd anderen? Is het wel wonder, al kent een Soldaat dat tuig niet? en al lagcht uw kameraad met al die zottigheden ? Dat gij in het dictionaire van marin niet te recht raakte, heeft mij niet verwonderd, de bon ton is een fpook, en is het dan niet natuurlijk, dat hij geduurig verandert? Zou het niet voor iemand, die weten wil, wat bon ton is, geraden zijn, om zich aan het één of ander Hof, bij de Ho> velingen te vervoegen en een lesjen te nemen ? Zullen die niet best weten, wat du ton is?

Zou de bon ton geen fpook wezen, ten minften iet bovennatuurlijks ? aangezien de verwonderlijke uitwerkzels, Gg 2 dis

Sluiten