Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 244 >

die hij heeft, en het gezag, dat hij oefent? Dan fchenkt hij aan de Heeren en Dames, die op hem verzot zijn hersfen en d l' Harlequine, dan zielen d la grecque ; dan

denken ze d la Zoutman dan Enfin, wat is toch een

être, dat zulke uitwerkzels voortbrengt? Zo het geen fpook is'''

Zo de Ion ton geen fpook was, zou het wel zoo lang hebben kunnen leven, cn zijne werkzaamheden vertoonen ? of meent gij, dat de bon ton alleen tot onze tijden behoort? Heerschte hij dan ook niet in voorige eeuwen? In de afbeeldingen bij berkheij, zien wij immers onfcheiden klederdragten bij onze voorvaderen van de tijden van klaudius civilis, den Steenen roeland enz. waardoor elke eeuw gefchetst wordt ? En die niet van de ion was, kon immers niet mede doen ?

Onder anderen viel onlangs .mijne aandacht op het beeldjen, welk de dragt vertoont, die onze voorvaders overgenomen hadden van de Bourgondiërs en van de Spanjaarden, toen zij onder de overheerfching der Bourgondifcht en Spaanfche Vorsten zuchten , en tevens met die kleding 'pronkten, als of zij vermaak fchepten in de ilavernij. Hemel! wat al linten en ftrikken ? en roozen aan den hoed? Zou men die roozen in onzen tegenwoordigen ton niet kokardes noemen kunnen ? Hoe zwiertg was toen de Ion ton? Maar hoe zuur is het onze voorvaderen opgebro. ken, voor dat zij zich van die overheerfching ontdaan konden? Nu wil ik maar dit zeggen; of niet de ton, fchoon onder een' anderen naam, toen al geheerscht heeft gelijk hij nu heerscht: en of men hem dan niet een fpook mag noemen?

En of die ton ook geweld oefent? Uwe Heer Vendrig §n Lieutenant zijn 'er voorbeelden van, armoede lijden,

fchul-

Sluiten