Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boer deedt fpreken ? Evenwel het trouwen, dat de meis jens weder verëcrlijkte, was dit niet beter ton, dan daar gij van gewaagt, die het bedorven meisjen zitten laat, en haar, na haar vernederd en ongelukkig gemaakt te hebben, befpot?

Maar, zoo gingen mijne gedachten al voort, regeert de I»» alleen over de eilanders, over de boeren, over de Hovelmgen, over de petit-maitres, over de Dames' Zou hij, dit fpook, nog niet al verder zijnen fcepter uitbreiden ?

Zou hij niet heerfchen over de geleerden, over de wijsgeeren, in de raadzaal, in de tempelen ? Wat zegt mijn vriend justus armiger? Zou hij ook met mij gelooven, dat de bon ton een fpook is?

Ik heb een vriend, die zich dunkt, tijd en vlijt genoeg bedeed te hebben, om in 't gemeenebest der Jetteren eenige aandagt te kunnen verdienen, en echter, fchoon hij jaaren achter één geblokt en gewerkt, en bijna alle nuttige weetenIchappen doorfnuffeld heeft, hij wordt over fchouder aangezien, en, alhoewel hij niets van den pedant heeft, echter verdijt men hem voor een' fchoolvoss en wat meent gij, hier van de reden te zijn? Hij is niet du ton, die thans heerseht, en zonder welken men geen aanzien kan hebben; terwijl ik 'er menig een' aan den anderen kant ken, wier fchriften met fmaak gelezen, wier redenen gretig aangehoord worden, als of zij geleerden van den eerflen rang waren, fchoon alle hunne werenfehap heel oppervlakkig, en hunne ftudie, tot diftionaires, Eneijclopedies enz. bepaald is, en die nooit uit de bronnen zelf gedronken hebben, en dit alles om geene andere reden, dan om dat zij zich aan den heerfchenden toon onderworpen en daar naar gefchikt hebben, en zich daaglijks fchikken ' is dan de ton geen fpook ? het weik zelfs ia de republiek der letteren dwang'andij oefent?

Heb,

Sluiten