Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 248 >

beftaan kunnen? Zij vermoorden immers de vrouwen niet? Het is immers puure liefde van die vrouwtjens, en het oogmerk, om hunne mannen hier namaals ten dienst te zijn, of te plaagen ? Zal justus, die toch een goed natuurlijk verftand heeft, dit niet zeer ligt vereffenen kunnen? Maar of nu deze gewoonte van het verbranden der vrouwen nog du ton is, dan of de dames du ton 'er renonce in gekregen hebben? Zie dat is weder iet anders. Nu, welke vrouw bij ons, van hoogen of laagen ftaat, zou zich ook geern met haar man laten begraven, ik laat ftaan verbranden? Nogthans als het de 6071 ton medebragt, wie weet, wat zij deeden? Die ton is toch een raar fpook, in het ééne land moeten de vrouwen zich levend laten verbranden, cn in een ander land, ik meen in of omtrent Galileën is een volkjen, dat den ton heeft, om het voor een godsdienftige daad te houden, een vrouwsperzoon, dat door hunne priesters op een' altaar in hunnen tempel ten toon gefteld wordt, met het bovenlijf bedekt, en de onderdeden naakt, met knielen en allerhande grimmasfen te verëeren, vervolgends treden zij toe, en kusfen haar op eene plaats, die men niet wel noemen kan, en dat vinden zij heel natuurlijk. Wat is dan ton ? Zou zulk een ton ook in den fmaak van den Heer Vendrig von pockkenhausen vallen?

Te AMSTERDAM, by A. BORCHERS en J. W E E G E. En alöm bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve wc*, kelijki a een en een halve Huiver word uitgegeven.

Sluiten