Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 288 >

en uwe zaaken aan mij blootlag, zou ik u niet eerl mensclivriendelijke raad misfchien kunnen mededeelen ? Ondertusfchen, nu gij in eene vrijplaats u bevindt, zult gij nog wel van tijd tot tijd iet te vragen hebben ? Onze vriendfchap, justus, heeft immers niet geleden?

P. S. Is de brief van claas vragianus, gedagtekend Haarlem, i$ Nov. 1789. ook verkeerd geadresfeerd? De inhoud taakt den vraag-al niet. Hoort hij ook aan moei-al, die tegen mij over woont , en daar ik geene buurfchap mede boude? Van de overige brieven, die mij nader betreffen, zal met dankbaarheid op zijn' tijd gebruik gemaakt worden.

Te AMSTERDAM, bij A. BORCHERS en J. WEEGE. Worden dezlve weekelijks a een en een halve Stuiver uitgegeven. En zijn mede te bekomen: te Rotterdam, C. van den Dries en J. Meijer, Dordrecht, Blusfé en Zoon en Krap , Leyden , Herdingh en Pluigers, Haarlem , Walré en Comp., Loosjes, Bohn , van der Aa, van Brusjel en Tetmans , Gouda, Verblaauw , 's Hage Bakhuyzen en Leeuweftein, Utrecht, G. T. van Paddenburg, Visch, Wannaar en de Waal, Schiedam , Bakker, Hoorn, Vermande en Breebaart, Alkmaar , Hartemink, Arnhem, Moeleman , Deventer, Brouwer, Zutphen, Eldyk, Leeuwaarden, Cahais , Middelburg, Gillisfen en Keel, ' raneker , Romar , Enkhuyzen , Franx, Groningen, Groenenberg, Nimwegen, van Campsn; en alomme.

Sluiten