Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D É

VRAAGAL.

(No. 37.)

Wat onderfcheid is 'er tusfchen het Despotisme en Regeeringloosheid ?

H oe komt het den vraag-al in het hoofd? Wat on» derfcheid is 'er tusfchen Despotisme en Regeeringloosheid? Wel waarom niet gevraagd: wat onderfcheid tusfchen vuur en water? tusfchen licht en duisternis? Wat kan meer tegengelield zijn, dan Despotisme en Regeeringloosheid ? en waar toe dan gevraagd naar het onderfcheid van beiden ? Spreekt het dan niet van zelf, al wat men van het één getuigt, moet van het ander ontkend worden? In het Despotisme heerscht de volftrektfte wil van den Dwingeland.

Sic volo, fic jubeo , fit pro ratione voluntas. Elk onderdaan is een flaaf, de grootfte dezer flaaven kuscht den zijden flrik, daar hij mede op bevel van den Despoot ftaat geworgd te worden, prijst de genade van den Keizer, die een' Chiaoux zendt, om zijn hoofd te haaien; rekent het voor eene gunst en particulier faveur, zijn buik te mogen openfnijden, gelijk de gewoonte in Japan medebrengt. In eene Regeeringloosheid heerscht niemands wil, niemand is 'cr meester, ieder doet, wat goed is in zijne oogen. Ergo, juist het tegengeftelde, N n en

Sluiten