Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRAAGAL.

( No. 40. )

Wat is Eer?

heer vraag-al1.

Eén uwer Correspondenten heeft gevraagd, wat Manie was? maar thans ben ik begeerig, om ééns te mogen weten, wat Eer is? nadien omtrent dezelve zoo verfchillendë gevoelens onder het menschdom fchijnen te 'heerfchen. Hebben de ouden niet voor de Eer tempels en altaaren opgerecht? Is de Eer nog niet dikwijls de afgod der wereld? En aan den anderen kant, hebben de Stoïcijnen, maar was deze fecte niet altijd een weinig ftreng en gemelijk? niet volftrekt geweigerd, Eer onder de goede dingen te ftellen? Heeft haller de Eer niet genoemd „ eene betooverende fchaduw, een' verruklyken klank, eene dochter der inbeelding; een' wensch der dwaazen? Hebben niet fommige Vorften aan de Eer alles opgeofferd? Wat fpoorde alexander den Grooten aan, om zijne overwinningen rusteloos voort te zetten tot aan den Indus, dan alleen de Eer? En zijn 'er aan den anderen kant geene Vorften geweest, die Eer en Schande even ééns geacht hebben , cn zich noch door de eerfte lieten bewegen tot goede daaden, noch door de laatile affchrikken van fnoodheden en onderdrukkingen ? die q q hun.

Sluiten