Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3^6 >

zalAüGusTus, toen nog octavius of octavia-nus best geweten hebben ? En was toch die zelfde augustus naderhand niet de wreedfte der driemannen en eindelijk de Stichter der Romeinfche allecnheerfching, en de volkomen onderdrukker der vrijheid en van het gemeenebest? Is dat dan zich zeiven gelijk zijn? ■ Gij fchijnt verwonderd, dat men u om u fehrijven eerst geprezen, daarna gefuspendecr i en geremoveerd heeft? Ik lees daar zoo iet van den waardigen aardsbisfehop cranmer, die onder Koningin mar ia in Engeland den dood onderging. Hij hadt tegen zijnen zin, en bewogen door de overfiemming van zijne trouwloze medeleden in den raad den laatften wil van Koning eduard ten voordeele van joanna gray en ter uitlluiting van maria, met eene onwillige hand ondertekend. Zie daar zijn misdaad! Maar een nog onbevoegder gerichtshof! Want verfcheiden van deze lieden, die nu over cranmer's leven en dood vonnisden, hadden zei ven hem kort' te vooren tot deze ondertekening geraaden en gedrongen , en hadden zich bijna allen aan dezelfde misdaad fchuldig gemaakt. Niettemin werdt het vonnis geftreken, zoo als men van zulke fiaaffebe rechters moest verwachten. C r a nm er werdt verklaard, aan hoog ver. raad fchuldig te zijn! En vraagt gij can nog jv'i'i-xft: Wat is toch gelijk blijven aan zich Zeiven.

Moet men hem niet voor een groot man houden, die in eene goede zaak, met verftand, daar fpreken wij im. mers van? niet waar justus ' zich zeiven gelijk blijft? Herinneren wij ons een kato, een edelen ifirasea, daar in het voorgaand nommer door jokis weetgraag van gefproken is, en daar kon ik meer anderen bijvoegen; bij voorbeeld brutus, die in éénen zijner brieven fchrifft: „ Dit ééne ftuk ftaat vast en onverzeibaar bij mij, nooit flaaf te zijnü' Vraag nu ééns: wat is het, zich zeiven ge'ijk blijven'!1 Maar maaken zulke edele mannen niet maar een klein hoopjen uit 0

Behoeven wij ons wel te verwonderen, als wij de menfehen zoo veranderlijk vinden? Is 'er wel iet veranderlijker dan een mensch? Wat vermaakt ons 'veest dan verandering? of wij moesten ons verftand en z!el al vrij wat befchaafd hebben? Weten wij de Lasijnfche fprcuken niet Varietas delectat? verandering van fpijs verwekt eetlust; cn

Tempora mutantur, fie nos mutamur in illis. Men veriindert met den tijd, en men hangt den huik naar

den

Sluiten