Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

V R A A G AL;

( No. 42. )

Wat is Geveinsdheid*

Onder andere Brieven, die ik van tijd tot tijd van mijne geëerde Correspondenten, zoo bekend als onbekend, ontvang, is 'er één van J. welmeenend, in welken mij bericht gegeven wordt van een Discours, in zeker gezelfchap gehouden, over de geveinsdheid en veinzerij, in het welk een Heer van 't gezelfchap, die den Brieffchrijver al vrij welleevende toefcheen, 'er voor uitkwam, dat het veinzen zeer dikwijls dienflig en noodzaaklijk, en daarom algemeen was, zoodat in alle rangen en ftaaten van menfehen , van den fcepter tot den ploeg, van het veinzen gebruik wordt gemaakt, terwijl een ander Heer, van meer jaaren, en gevolglijk van meer ervaaring, mag ik 'er dit niet bijvoegen? Want in de veelheid der jaaren is immers het verftand ? of iemand moet zestig zijn ? A propos 1 van waar mag dit fpreekwoord zijnen oorfprong hebben? Verliest iemand op die jaaren zijn verftand, en wordt hij dubbel kinds? Senes bis puerü Maar hoe maaken wij het dan met zoo veel oude Predikanten, Regenten? enz. die zich, gelijk die man, daar Vader cats van zingt, een doodkist zouden laten maaken, als zij meritus werden, zoo als de Boeren zeggen ? Maar dit tusfchen twee haakskèns! Volgen wij den Brieffchrijver: Die andere Heer dan, die S s meer

Sluiten