Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRAAG - AL.

(No. 47-)

Wat zijn Titels ?

Ik kreeg toe deze vraag aanleiding, door de vraag van Joris Weetgraag in N°. 44.. nopens den Titel van den goeden, aan den Hertog Filips van Bourgondiên gegeven; waar bij ik tevens dacht aan zekeren geestelijken, die, naar mij verhaald is, bij het vieren van de heiligde plegtigheid der Christenen, onder het overreiken van het heilig teken aan den Burgemeester van zijne plaats, dien aanfprak, met den titel: Edel groot achtbaar Heer Burgemeester ? Ik begon dan over de titels mijne gedachten te laten gaan.

Zou ik , vraagde ik mij zei ven af, niet wel een blaadjen kunnen vullen met vraagen over de Titels ? Neemt de titulomania niet daaglijks de overhand ? Wanneer men Hechts eene lijst van titels , die gevoerd worden, op het A. B. C. af, wilde opgeven, zou men wel op één blaadjen ruimte genoeg hebben, al gaf men ze geheel als Tekst zonder noten ?

Maar zo ik kon voorzien, dat mijne vragen over de Titels dat effett zouden hebben, als de preek van zekeren Domino over de kapzels der Dames hadt, dat naamlijk het hoofdkapzei kort daar na eene etage hooger werdt, zou ik dan niet beter doen, met het reeds gefchreevene uit te wisfehen, en aan dea goedgunstigen Vulkanus op te offeren?

Doch ik ben niet begaafd met gezigten, verrukkingen, droomen, ik heb geen' gemeenzame verkeering

Sluiten