Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3?ö >

behoorlijk geplaatst hadt; de ander, die alle ongenoegen wilde voorkomen, fchreef de volgende keer het woordjen Mijn Heer op een bijzonder ftukjen papier, en liet een geheele ruimte wit over aan 't hoofd van den brief, meldende tevens aan den onvergenoegden , dat hij het woordien Mijn Heer op dit bijzonder briefjen gefcbreveu, nu zoo hoog of laag kon fchuiven, als hem zelf beliefde.

Ik las dezer dagen in de Haagfcho Courant het volgende. De hertog van Chartres, oud 16 jaaren, zou den eed van getrouwheid den 9 Februarij van dit jaar te Parijs afleggen , de pen opnemende, om te tekenen , zag hij , dat men al zijne titels op het register gezet hadt, hij haalde 'er de pen door, en fchreef in de plaats: Citoyen de Paris ( burger van Parijs. J Welke aandoening of fenfatie heeft dit doen van dien jongen Prins bij den Haagjehen Courantier, ( Parenthejis , mag ik niet iemand eenvouwig bij zijn naam noemen ? wanneer ik zijn' rechten titel niet weet ? en welken titel voert de Haagfche Courantier roet recht? claudatur) verwekt? Hij voegt 'erbij: Nobele daad waarlijk? en mag ik niet in ernst herhaalen?Nobele daad waarlijk] Zal de Lezer dit ook niet zeggen; wanneer hij dit in ernst gelezen heeft. Wat zijn titels?

Is de titel van burger, niet een deftige, verheven titel? Maar zal het niet best zijn, dit ééns nader te vragen: Wat is een Burger ?

Weet gij, Lezer! ook waardiger titel , dan dien van •, burger" van een vrij edel Land of Stad? Ik weet 'er maar éénen, die dezen, gelijk alle andere titels te bovengaat, en hem , die denzei ven naar waarheid voert, me: den grootften Wereld-Vorst gelijk ftelt, ja indien dezelve dien titel niet verdient, boven hem verheft. En welke titel is dit dan? Kan het een andere zijn, dan de titel van C11 kisten?

Te LEIDEN,

Bij L. HERDINGH,

En al óm bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve weekelijks a een en een halve ftuiver wordt uitgegeven.

Sluiten