Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 38t >

Veel gelukkiger dan utopius , was zeker man onder h en rik den IV. Hij verzocht den Koning om een opengevallen ambt; henrik iloeg hec hem rechtftreeks af, de man bedankte den Vorst op het nadrukh'jkst, en toonde veele tekenen van blijdfchap. Toen hij vertrokken was, bedacht henr ik zich, of de man hem wel recht verftaan hadt, omdat hij zich verblijd getoond hadt, in hec geen anders eene ftoffe van droefheid fcheen te zijn. Hij liet den man te rug roepen , en vraagde hem, of hij zijn antwoord wel begrepen hadt? Ja, antwoordde deze; uwe majefteitheeft mijn verzoek aan mij ontzegd! En waarvoor hebt gij mij dan bedankt? Omdat uwe Majefteit mij lang tusfchen hoope en vreeze hadt kunnen laten hangen, daar ik nu, door uwe Majefteits gulle openhartigheid, terftond van dezen lastïgen toeftand ontfiagen ben. Dit antwoord bekoorde henrik, en hij vergunde den man het verzochte ambt.

Wat vlijt men zich dikwijls met ijdele hoop ? Hoe menig Schrijver bekladt het papier, in hoope, dat hij roem en achting behaalen, dat zijn naam op de vleugelen van de faam allerwegen omgevoerd worden , en over alle tongen rollen zal? En helaas! hoe dikwijls gebeurt het niet, dat hij ongelukkig zijne papieren, kinderen overleeft, dat hij ze gedoemd ziet tot de koffiewinkels, om 'er peperhuisjens van te maaken? Wat is hoop? Heer vraag- al?

Hoe dikwijls wordt het toneel van ma ritje het melkmeisjen vernieuwd ? Gij weet, wat haar met den roompot bejegende? Voor dien room zal ik een fchelling ontvangen, daar zal ik een hoen voor kopen; het beestjen zal eieren leggen , die breng ik te markt; eindelijk koop ik een kalfjen, het kalfjen wordt een koe; ik krijg eene drift; ik verkoop de melk, en het vee, dat ik te veel heb, en koop een boerderij en land, dan hoop ik een vrijër te zullen krijgen, en als wij dan bruiloft houden, dan hoop ik vrolijk te zullen dansfen. Vervuld met deze hoop, vergat zij den roompot op haar hoofd, fprong lugtig op, als of zij reeds bruiloft hieldt; de pot ontviel haar, in fchenen, de room, Aaa 3 haare

Sluiten