Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRAAG - AL.

(No. 49,)

Wat is een Burger ?

w aaröm fchort Mevrouw van goudeNsteih haar neus op, bij het lezen van deze vraag? Of dunkt haar, dat dit nommer van den vraag-al wat te burgerlijk zal rieken ? Wel zeker 1 zegt Jonker hans v o h poespas, Mevrouw heeft gelijk; Wat is een Burger? ^aaröm vraagt de vraag-al niet veelliever: wat is een fatzoenlijk man ? dan konden fatzoenlijke lieden hem nog met de lectuur verwaardigen ! Hemel! zal ik zulk flecht weder op dit nommer hebben, als de gevolgen en invloed van den titel op dezen fatzoenlijken Heer en Mevrouw mij voorfpellen ? Maar nu zie ik ook mijn misdag, en leef van Jonker hans daar iet. In mijne eenvouwigheid heb ik altijd geloofd , dat een burger era een fatzoenlijk man zeer wel famen kunnen gaan, en daC een rechtfchapen burger een fatzoenlijk man; en een fatzoenlijk man, een nuttig burger in de maatfehappij was, maar nu moet ik uit 's Jonkers gezegde belluiten, dat 'er onderfcheid gemaakt moet worden tusfchen een' burget en een fatzoenlijk man. Weet mijn lezer mij ook te zeggen, wanneer en bij welke gelegenheid &i vit B b b web

Sluiten