Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRAAG-AL?

(No. 50.)

Wat is geduld?

n

J_-^ eze vraag ;s nog niet voorgekomen, en hoe nodig is zij echter niet? nodigV Ei wie weet niet, wat geduld is? Is dan geduld niet lijdens - troost? Is patiëntie niets een goed kruid , hoewel het in ieders hof niet wast? Ja, daar wilde ik juist wezen, lieve lezer J Patiëntie is een kruid! een geneesmiddel! Maar is dat niet flim, dat het dan ook de eigenfchappen heeft van alle geneesmiddelen ? Geneesmiddelen zijn heilzaam, zijn in geval* len van ziekten en kwaaien nuttigst en noodzaaklijkst; maar wie zou niet geern vrij willen blijven van de noodzaaklijkheid , om geneesmiddelen te gebruiken ? en veel liever altijd gezond willen leeven?

Onderftelt geduld niet rampen en lijden ? Als 'er die niet waren, zou 'er dan wel geduld nodig zijn ? Maar die zijn 'er nu, want waar is die gelukkige fterveling, die geene ongemakken of wederwaardigheden moet ondergaan , tegen welken hij geduld nodig heeft ?

Men merkt doorgaans op , dat 'er geen flechter innemers zijn van geneesmiddelen, dan de heeren doétoren zeiven , zij kennen het kruid , en weten, hoe onfmaaklijk hunne decotta's, en tinüuuren, en pillen enz. zijn; en is het nu met de doctoren in het zedelijke, ik meen de wijsgeeren en zedepredikers, wel anders gefield? Zij prediken ons geduld, maar hoe beoefenen zij dit? Ze{ter predikant hadt, met grooten ijver en lltchting geCcc pro*

Sluiten