Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als KoopKeden, hebben zij geene andere Swatkundtf

dan hun belang. Hunne regeering maakt, volgends haa> re grondbeginzels, hen meer bekwaam , om 2ich te ver» deedigen, dan om hunne nabuuren aan te vallen,"

F k E D E R i K fchreef dit voor het jaar 1747; zou hij geene verandering maaken ia deze Schets, indien hii ze thans moest ontwerpen ? 1

Heeft die zelfde fchrartdere Vorst de rechte kleuren gebezigd in de volgende fchilderij ?

„ Dans une lepublique le gouvernement doit être paeï> fique par fa nature ; le militaire y doit être avili; on atma a cratndre de générauK, qui peuvent s'attacher les troupes; c'e/1 d'eux, que peut venir une revolution. Dans les repabliques Vambition fe jete du cotè de l'intngue pour parvenir, les corruptions les avilesfent infenfiblement, £? la vrai point d'honneur Je perd, paree qu'on peut faire fortune par des voies, qui n'exigent aucun mérite dans le p$, ftulant. Outre cela, jamais lefecret n'eft gardé dansles repuHiques, Vennemi efi averti d' avance de leurs desfeins, Êf il peut les prévenir.

Ik zou deze woorden nu ook wel vertaaien , maar het blaadjen is vol; en daarom zij de vraag: Zal 'er nog meer volgen? het

EINDE VAN HET EjEKsxü ui£K*,.

Te L E T D E N, Bij L. 'HERDINGH, En alöm bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve wee* kelijks è een en een halve ftuiver wordt uitgegeven.

Sluiten