Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19 )

Genever ,'t anker . • : • ' 4 • •

. meer invoerende,ieder anker • : - 3 - :

■ een half anker . • • ! - 3 - *

—— meer invoerende dan een tweede anker, icderhalf anker : - 2 - :

Geld in een of meer zakken gezeegeld ,de 200 Car. gids ieder : - 3 - :

voor ieder honderd Car: gids . • : - 2 - :

een geflooten reiszak met geld « . : > 12 - :

—— een kist met geld . . • 1 - : - : dog zoo de eigenaar 'er by ts _ . ! : - 12 - :

- en zoo dezelve by de reiszak is . . : - 8 - :

los of toegeteld, de 100 gids . . : - 6 - :

boven de honderd van ieder 100 . . : - 3 - :

, van 25 gids of daar bene'eden . . . : - 2 - :

. meerder naar proportie.

Gest, een zak drooge, onder de 50 ft? . . : . 4 - :

- boven de 50 f6" • • • : - 6 - :

een halve ton natte gest . . : - 6 - :

een vierendeels ton . • • : - 4 - :

Gengber, de zak . • . • : - 6 - :

Glasgrui1;, de ton . . . : - 4 - :

- Fransch, de korf . . . : - 8 - : in kisten zonder onderfcheid, de kist . . : - ó - :

f boonen. orten, *t last . . 2 - 5 - :

I beneeden half last de zak . . : - 1 - 8 ^, koolzaad y

l tarwe ^ 't last . . i - 16 - i

S rogge f C boekweit *

f beneeden 't half last de zak . : - 1 - 8 C garst -

Giaanen < haaver > 't last . . 1 - 10 - : £ mout

f gepeide garst, 't Ioopen . . : - 1 - 8

Ibeneeden't half last, de zak . . : - 1 - :

klaaverzaad, ieder zak . : • 3 :

dog meer dan een half last, de zak . : - 2 - : Baaien naar rato.

^_ tynzaad in tonnetjes, de ton . • : - 3 - :

Haas, zie Wild.

Handfchrobbers, 't douzyn , • . : - : - 4

Haring, de ton . . . : - 6 - :

■ varfche dito, het talo / 200 . , : • 1 - :

Hazenooten, de ton of zak . . « : - 3 • '

C 2 Hennip

Sluiten