Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

BELEGERING

VAN

'sHERTOGENBOSCH:

O F

KEES IS THUIS. TONEELSPEL.

EERSTE BEDRYF.

EERSTE TONEEL. ferdinand, alleen. Welk een afgryslyk gedonder. Het fchync of de Franfchen voomeemens zyn, om den ganfchen Bosch.

tot een puinhoop te maaken. o! Hoe veele

oorlogen heb ik, in myn jeugd, gezien en bygewoond; maar geen eenen ootlog zo als deezerf! Neen! neen! ik herhaal het; geenen eenen oorlog zo als deezen! — Toen moesten de arme zoldaten vegten en hun fchuldloos bloed laaten vergieten , om den eenen of anderen Vorst te believen; ormbeleedigingen te gaan wreeken, A die

Sluiten