Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 DE BELEGERING va»

m een zwaare fin?.

magdalena.

Foei.' is dat weer fchrikken. Ik wenschte dat er een regenbui van houwitfers op al de trooneu_viel. ferdinand.

Gy moest er al aan gewoon zyn dogter! het heeft nu reeds zo veel dagen geduurd.

magdalena.

Aan gewoon zyn ? 0 Goede Hemel.' zou

een teerhartig Meisje immer aan verwoesten en vermoorden kunnen gewoon worden?

ferdinand.

Gy hebt een beminnelyk caraéter ,• Magdalena! maar tel u gerust, dat gedonder kan niet lang meer duuren; de ftad moet zig eerlang overgeeven.

magdalena.

J"! wanneer zy verwoest is, dan zullen onze ty ranncn de puinhoopen aan de Franfchen prefent doen.

fe !( m ka nd.

Dan zullen wy, in fpyt van onze vyande„5 even. wel op die puinhoopen vry zyn.

magdai.emj.

Ja.' ja.' ik ben ook liever arm en vry, dan ryk en

flaafsch.' _ Maar, houd u eens ffil.' my dunkt

ik hoor iemand binnen komen. Moe.' - het is

Karei.' Ik hoop immers niet dat hy bang is,

en mee al in de kelder komt kruipen ?

f er-

Sluiten