Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BELEGERING van

teryen te gaan werken; om dat, zo als hy zei', aldaar handen te kort kwamen, en dat elk burger in gemoede yerpligt was, om met alle magt te beletten, dat de Franfchcn niet in de ftad kwamen.

FES Dl N AND.

Ei! ei!

KAREL.

Gy begrypti dat ik hier gansch geen zin in had. Jk verfchoonde my eerst in vriendelyke termen : de om" de man wilde er niet naar luisteren Hy beval my te gaan; toen zei ik hem met ronde woorden, en op een ernftigen toon, dat ik vastelyk bislooten had er niet heen te gaan. Hy werd boos en begon hevig tegen my uittevaaren; dreigde my te zullen onterven, uit zyn huis te zullen verftooten, en dergelyke fraaie dii> gen meer.

FERDINAND.

Die oude fchuddebol!

K ARE L.

Hy zou eindlyk tot daadlykheeden zyn overgegaan ; waarom ik befloot hem liever te ontwyken, tn dit is de reden, Magdalena.' waarom ik hier in de Kelder gekomen ben.

MAGDALENA.

Gy hebt zeer wel gedaan, Karei!

KAREL.

Dus, Magdalena! kwam ik hier in de Kelder, om dat ik bang was, en als een waar Vaderlander bang

\ moest

Sluiten