Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 DE BELEGERING van

zen, om dat gy gezond ea derft zyt, en goede handen aan het lyf hebt, om te kunnen arbeiden.

karei,.

De Hemel zy geloofd , die heb ik.

Er worden twee zwaare (Sagen kort op elkander gehoord.

Zo! Zo!

magdalena.

Ik beef er van.

ferdinand.

Daar ligt weer een wooning/

VIERDE TONEEL.

ferdinand, magdalena, karel, eeni»

ge burgers,waar onder e^n oud arm man, die met groote verbaasdheid in de Kelder komen vlugten.

een burger.

Was dat een flag!

1 een ander. '

o.' Wat zyn wy ongelukkig.'

een ander.

Waar bergen we ons ?

ferdinand.

Waarge u bergen zult, en deeze vraag, doet gy in

het veilig verblyf van vader Ferdinand? o Myne

Madeburgers! waarom kcut gy my niet beter? — Waar

goud

Sluiten