Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's HERTOGENROSCH. TONEELSPEL. 23

KAPIEIN.

Zwyg; ■ ■ - Een vyand van myn Vorst ? — ,

fa! by myn ziel.' een doodvyand van myn Vorst.' — Laaten wy hem eerst mors dood fchieten, — en dan naar de battery.

KAREL, infchetikendc.

Als wy de vyanden van uw vorst doodfchieten, dan ;yn we immers op de battery.

KAPTEIN.

Gy hebt gelyk , waaragtig.' gy hebt gelyk. ~

IVy zyn hier op de battery, - en deeze glazen vyand

i.ioet dood, — mors dood.' ■ Geef vuur!

v Telkens drinkende.

Geef vüur.' geef onöphoudlyk vuur!

FERDINAND.

. Karei .'als gy vyanden van zyn doorlugtige Hoogheid i! kort komt, hier heb ik er nog een.

KAREL.

1 Goed! geef maar hier.

JASpER.

1 Heer Kaptein.' ■

KAPTE IN.

/Zwyg, Verraader! Ziet gy niet dat we,—

)> de battery zyn, — en de vyanden ontzielen?

!ee? -

JASP EB.

IMaar men zoekt u dronken te maaken, en —-—•

KA?'

Sluiten