Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"s HERTOGENBOSCH. TONEELSPEL. 3t

zyn beurt. Wat zal ik bly weezen als de Fran.

fchen in den Bosch zyn: dan zal ik voor de aartig' heid eens door de stad gaan wandelen, om te zien ! hoe die vrienden zig gedraagen , die ons toen en zeden-

; zo getreiterd hebben. De Hemel bewaare my

(echter, dat ik hen kwaad zou wenfchenklat doet geen

(waar Patriot. 't Is my genoeg, als zy een

tknip op den flaart hebben, zo dut ze ons niet me.-r kkunnen uitlachen of beuadeelen, en als zy zien en hbemcrken , dat wy, Patriotten, baas zyn: maar ancders, Juffrouw! de Hemel weet het, ik gun de men-

fifchen, die van die kleur zyn geen kwaad. Ifc

bben maar een dienstmeid, 't is waar, maar ik kan ivergeeten en vergeeven. Kyk, geen menscu kan

:zeggen, dat ik wraakgierig ben. —-

met nadruk.

Ik heet geen Wühelmina. . En daarenboven,

Ifufvrouw! als de flaaven van zyn ■ Hoogheid

kie Had overgeeven, dan komen de Franfchen er ia» en dan he?

EMZE.

Wel nu? en dan?

CATHARINA.

Dan komt Kees ook t'huis.

ELIZE.

Kees P Wat voor een Kees ?

CATHARINA.

Wat voor een Kees? —— Houd u maar zo dom!

Wr.l

Sluiten