Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•sHERTOGENBÖSCH. TONEELSPEL, li

rempeling niet. Ik ben van adel en heb een adelyk hart in myn lyf. Ik heb nog gelds genoeg, en zal uw jufvrouw neemen, al flond ze daar moedernaakt iri haar hemd voor my.

catharina, ter zyde. „ Deeze leugen heeft geen vat op hem. Ik moet een andere verzinnen.

muscadin.

't Is my niet om 't geld të doen, Kaatje.' o Als ik dat zogt, wel jemenie.' dan kan ik aan elke vinger wel

twee fchatryke vrysters krygen. Ik heb uw

jufvrouw lief, om haar mooie bakkesje.

catharina.

Uw liefde is extra edelmoedig, weledele gebooren' kaer! maar,

muscadin.

En daarenboven, — met je permisfie, dat ik je iri de reden val,Kaatje! —als ik met uw jufvrouw trouw, en ik-kom in de regeering, dan win ik immers weet geld?want, kyk, tot een ambt kom ik vast,vermitS

er al de ingrediënten toe heb.

catharina.

Dat geloof ik: maar myn jufvrouw, Sm helaas, — ik durf het niet zeggen.

mu'CADIir.

Wel, we zyn hier immers onder ons meisjes;wat reden zoud gy het niet durven zeggen ? ——- Is zy ook gekwetst?

F CA.

Sluiten