Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 DE BELEGERING va»

van Oranje zyn! De dwingelandy en flaaverny ontaar ten : zy houden de zielen in het (lof gekluisterd. El* 1 ke edde, verheeven daad is verdagt;is gevaarlyk in de i oogen der Tyrannen: zy weeten, dat grootmoedige, dat weldaadige zielen geen juk kunnen draagen: het : js daarom! dat zy den geest der dienstbaarheid, der i kruipery, der vooröordeelen en der geheiligde ondeug,. den inboezemen, en dat de gröote, de verftandigej,

de deugdzaame man hen overal in den weg ftaat.

De Vader van Karei is voor Oranje, en dit is by hem i reden genoeg, om zyn geweeten te doen zwygen ; de! natuur te verkragten, en de kinderliefde' uittefchudden. ■

ELIZE.

Maar, myn waarde Ferdinand.' gyarm; uw dogter' arm; Karei arm /

FERDINAND

Ik weet, wat gy zeggen wilt, Vriendin.' maarftel:

i? deswegens gerust. Karei is niet arm, wat.

het weezen der zaak aangaat. Karei heeft verftand , ;

bekwaamheid, gezondheid en goede handea, — hy kan werken. Iemand, die dit alles bezit, is, in een" land gelyk het onze, nooit arm.

catharina»

Dat is regt vaderlan'dsch geredenee rt.

FERDINAND.

Derhalven, waarde Elize.' zal ik by u vertoeven, tot dat myn dogter getrouwd en Karei in ftaat zal weezen , om voor ons driën de kost te kunnen winnen, eri flit zal niet lang meer aanloopen. sli-

Sluiten