Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sHERTOGENBOSCH. TONEELSPEL. 51

heidgeevenden Hemel laaten danken, om dat gy ver-

b'yzeld zyt. Ach! myne Medeburgers.'

mogt gy eenmaal uw waar belang voorftaan .' o! dan • zoud gy deeze gudrogten, door uwe rechtvaardige Wraak, voor eeuwig wegblikfemen.

ZEVENDE TONEEL.

ÏEIDINANI), ELISE, CATHARINA. KAREL, MAGDALENA,

K AR E L.

Ik kom u waarfchouwen, myne vrienden! dat het tyd word, om u weder naar uwe veilige onderaardfche verblyfplaatfcn te begeeven, indien zy flegts veilig genoeg zullen zyn.

CATHARINA.

Moeten wy al weer naar de kelder?

MAGDALENA.

Maar, Karei! denkt gy, dat het er niet veilig gei noeg zou weezen ?

KAREL.

Ik hoop, dat zy het zyn zullen, maar volgens : zekere berigten, hebben de Franfchen hun zwaar ge( fchutgekreegen, en derhalven hebben wy vierentwintigi ponders en bomben te wagten.

G 2 ÏÏR.

Sluiten