Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sHERTOGENBOSCH, TONEELSPEL. 53

AG T S T E TONEEL.

muscadin, catharina.

muscadin, de heengaandcn a§ter naarziende.

^E'! ei! —. als ik het wel heb, dan heeft zy haar j juweelen en haar neus nog.

catharina.

Daar is die verwenschte zot weder hier.

► muscadin.

Maar, Kaatje! — gy hebt geloogen! — daar doe jje zeer liegt aan, — waarentig.

catharina.

Heb ik geloogen, weledele gebooren heer?

muscadin.

Wis en waarlyk, Kaatje! hebje geloogen, — en ddaar heb ik je nog al een zesthalf voor gegeeven. -—— Kyk, dat is gansch niet mooi.

catharina.

En, wat heb ik geloogen, Heerfchap?

muscadin.

Hebje niet, met een elfen tronie gezeid en ver z,zekerd, dat er, ik weet niet hoe veel bomben en hhouwitfers, op je jufvrouws neus en op haar juweel, kkistje gevallen waren? — en dat zy, en haar juweelkkistje, en haar neus glad en al kwyd was.

G 3 CA-

Sluiten