Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's HERTOGENBOSCH. TÖNÈEKsPEL, 57 TWEEDE TONEEL.

FERDINAND, KAREL. KAREL.

Geluk, myn Vriend' geluk! 'sHertogenbosch is vry. Oranje heeft voor de franfche dapperheid moeten buk.

ken. Van dit oogenblik af zyn wy geen flaavcn

meer.

FERDINAND.

Waarde.Karei! gy weet niet wat myne ziel gevoelt.'

• Vryheid! — o! dit woord is een hemelsei?

'woord, Mogten alle myne Medeburgers haar

eveneens kennen, haar eveneens gevoelen !

DERDE TONEEL.

FERDINAND, KAREL, MAGDALENA, ELIZE, CATHARINA.

E L I Z E»

]\ïyn vriend Ferdinand.' myn vriend Ferdinand! wy zyn van onze dwingelanden verlost. Reeds worden de poorten geopend, om er onze verlosfers binnen té

faaten. — En, myn lieve Vader.' Kees komt'

ook t'huis.

FERDINAND.

Kees.' komt ook t'huis?

CATHARINA.

Ja' ja! en hy zal immers hier logeereri?

H F ER"

Sluiten