Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j^Vaardemaal tot het beleid van zaaken, de tdgemeene rust, orde en veiligheid binnen dceze Stad betreffende , hoogstnoodig is eenige Burgeren derzclver Stad te committee<ren, die geftadig befoignccren, als Leden van een Commitré van dlgemeene Waakzaamheid % op zekeren Jast en initructie ; zo zyn by de Provifioneelt Municipaliteit deezer Stad, reprefentecrende de gezamentlyke Burgers en Inwooners van dien, daartoe provifioneelyk be. flooten en gearrefteerd de Poincïeu hier na volgende.

Articul i.

Het voorlchreevc Committé van dlgemeene Waakzaamheid, zal by provifie beftaan uit vyftien Leden daartoe door de Previjioneele Mu~ nicipaliteü in requifitie gefteld, met naamen

Hendrik Daniël van Hoorn. Joan George Holtzhey. Eliza Lynslager.

PlETER Iz aak menjolet.

Theodore van Marcelis, Hendrik ten Broek.

A 2 joak

Sluiten