Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

Joan Stephanos GuEkIN.

Ge;:riï Schutte.

Mi'ciiiel Dirk van der Durgh,

CoRNKLIS VAN LlïNNEP.

Jan Alstorphius.

Adbiaah Paets van Troostwyk»

Daniël Deutz.

Pieure Esaye Duyvené

Abel Langerhuizen.

En zal geduurende de Werkzaamheden van het voorfz. Committé altoos daar op gelet worden, dat in het zelve niet te gelyk zullen moogen dienen die eikanderen in Confanguiniteit beftaan tot in den vierden graad, naar de Civiele Rechten gereekend. en in Zwaagerfchap tot in den tweeden graad.

En zullen de voorfz. Leden gehouden zyn te letten, dat zulks wel onderhouden woreie, %o wanneer voortaan iemand in requifitie zou mogen geftejd worden, om in 't voorfz. Committé zitting te neemen , geevendedaarvan, zo rasch rnogelyk, aan hunne Committenten de. - vereischte kennis ten einde daarin voorzien te worden als naar behoorcn.

2.

Zullen gehouden zyn , by provifie dageJyks,uitgezonderd des Zondags 's morgens, van tien tot één ijuren te vergaderen. Er, wy^ I ders

Sluiten