Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14 >

met betrekking tot de Gefequcftreerde goc. deren, of papieren, om byzondere redenen eene langduuriger aanhouding of Cuftodic zoude mogen worden noodig geoordeeld.

2C.

En zoo wanneer eenige zaaken in het voorfz. Committé zouden mogen voorkoomen, welke iemand der Leden van hetzelve zoude mogen concerneeren, direftelyk of indirefte. lyk , zo in reguardc van hunlieder Perfoonen als van hunne Bloedverwanten, tot ip den vierden graad, zullen zy daarin niet mogen advifeeren noch tegenwoordig weezen, op 't delibereeren en befluiten van dien, maar uit de Vergader, kamer, geduurendc de Deliberatien en Refolutie op zodanige zaaken, moeten vertrekken.

21.

Zullen ondertusfehen het Werk dat 'er te doen zal vallen , onder hun lieden zodanig mogen verdeelen, als zy tot de meeste bevordering van Expeditie en de waare belangens van Stad en Burgery, met onderling goedvinden zullen oordeelen te behooren, behoudelyk dat van alles in het Committé rapport worde gedaan, om daar op Collegialiter te kunnen worden gerefolveerd.

22.

Sluiten