Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16 )

aan zich, de Interpretatie van alle dubbelzinnigheden die uit deeze Inftruftie zouden mogen ryzen, mitsgaders ook de ampliatie, vermindering en .verandering van dien , zo als door de Provijioneele Municipaliteit geoordeeld zoude mogen worden, ten meesten dienfte van Stad en Burgery te behooren.

Aldus Gerefolveerd in de Vergadering der Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Amfterdam , den 2de" February 1795. het Eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid, en geteekend op last der voorn. Reprefentanten.

(Was Get:)

R. W. TA D A MA,

Secretaris.

Sluiten