Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

vrijheid, gelijkheid, broederschap!

I Je Burgers m. s. asser en j. c. hespe , leveren aan de Municipalkeit een Adres in, door een aantal Burgers van dePortugeefche enHoogduitfche Joodfche Gemeente ondertekend , met de daar aan geannexeerde Bijlagen A. B. en U. en C H i en a en zulks ter voldoening aan derzelver' belofte bij Declaratoir door de Sociëteit Fetix Libertate, in de Maandagavond zitting van den a3<te deezer gedaan, te vinden in het Dagblad der Handelingen dezer Municipalkeit, 'bladz. 290 Verzoekende dat het zelve Adres en de Bijlagen behoorlijk mogen geinfereerd, en als Bijlagen 111 het Dagblad'dezer huidige Vergadering gepubliceerd worden, op dat alzo der goede Burgerij kennelijk zii, dat de ongegronde asfertien van Rabijnen, en den pretenfen gequalificeerden Koster chaim mozes' cohen, tegen de behoorlijke Burgerwapening der Jooden op den Sabbat genoegzaam wederlegt zijn.

Amfterdam den 27 Maart 1795-

Het eerjle Jaar der Bataaffche Vrijheid.

m. s. asser? J. c. hes pb.

A a

Sluiten