Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 ) Art. XVL

Na dat, ingevolge de by voorgaande Articulengemaakte gingen, de wintten o poften, w.lke.s ieder ingezetenen of Bmtettoder, federt primo January 1790 tot uUimo Decembec i7Qd eehad heeft zullen zyn opgemaakt, zal

SySSw «SS feS?S

/•ppn <rPfwlte voor een geheel te reeKeneu j LTendftdkel winft! of inkomften zyn, worden gedeeld, en 3e uitkomst worde* gerekend, de middelbaare winft of mkomft van één jaar te zyn.

Art. XVII.

Ieder ingezeeten of Buitenlander die in deeze heffinemoe? dragen, zal betaalen van de eerfte honderd fcïïïo van* zyn Winst of Inkomen ,U parfc Van de tweede honderd Guldens . . i** Vm de derde honderd Guldens . • t** I zoo Vervolgens, des dat van de vyfnglta honderd Guldens f als mede van alles war iemand . boven de vyfduizend Gulden gewonnen of Inkomst zal gehad hebben fS of het geheel zal moeten worden opgebragt.

Art. XVIII.

Ten einde het duidelyk bïyke hoe veel ieder Ingezeten, volgens het evenvoorgaande Articul in fel geheel zal moeten opbrengen is zulks uitgedrukt in de volgende Tafel.

Die ƒ 100 Wint Betaald ƒ 2 —. . . 20O ' - 6

_30O .» m* m

Sluiten