Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io.)

van meer dan ƒ 1640 to: ƒ 20761'n 9 Térmynen.

2070 25soin 10 dito.

« ' 2S50 5000 in 11 dito.

- 5000 en daarboven, in 12 dito.

Het zal echter aan ieder vrijftaan vroeger dan bepaald is% en in minder Termynen des goedvindende, zyn 'aandeel te voldoen. -

Art. XX.

De F urnisfemènten zullen moeten gefchieden in ge;nunc Goude en Züvere Spreien, zoo als die op 's Lands Comptoiren wo> den ontvangen; zullende de R cspisfen uit de heffi ig van het ongemunt Goud en Zilver gefproten hier als Contante Speciën worden aangemerkt , (en zoo dezelve meerder mogten bedraa^en dan het geen betaalt behoort te werden, zal het meerder worden te fj& gegeeven) als mede in dubbelde en enkelde Franfche Kroonen , de dubbelde gerekend tegen 56 Huivers en de enkelde tot a8 ftuivers het ftuk, ook in gewerkt Goud en Zilver tegen de volgea» 'de pryzën, te weèten:

Het Ducaaten Goud a 46 Huivers het Engels.

Het gladde Goud of Hollandfche keur a 42 ftuiv.

En het draadwerk, Hollandfche keur a 40 (fuiv.

Wy'ders het Zilver groote keur a 60 ftuiVers hét Ovc; en de kleine keur a 45 ftuivers het Once.

Of ook wel in promtflèn der Nationale Beleenbank. '

Art, XXI,

By het gemaakt Goud en Zilverwerk, waar mede word gefurneerd, zal moeten worden overgelegd een onderhandsch en ongezegeld declaratoir van twee Esfayeurs of Zilverftneden , door de

- - mk

Sluiten