Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X io x

^SS^&SS^P^ B?.tó doen , te dufdaatheid die £& 2 SfeT gf^ is e™ 2den van het Directori, hoe wvw> ?°0rt' De le" m die zaakcn zyn, waar uit h, " f , 10e doorz<chtig Zy gefeooren wor^SÖSJ ^ '[ V°Jk ^t «en weinig t0 toörbaripI™u»l«ta bo8'rcpcn , dat zy clamatie v°an 22 ifcyïf,^ ^ hunne Probet Volk hebben aangeboden T »„ °f van ze» niet verwaand S„m jfST Zyn dcze "VVhct welk Zy /S?^teJdenken> dat al,het geen door U J^rdl goeXaafl '7V°lk d°-I was,, dan zouden wy imtnerf Zo° dut waar

zouden niet waarlifr /xm' 'vW bcter te zc£ge", wy het welk de 5ÏÏK£r£ VertrolUTC11 te genie en? w/* verfchuldigd zvn o fff^f van hct Waan ^ rechte waarde van een vrv volt Lmoetcn zekcrivk de zekerlyk overtuigd zyn daTzv ^J^if V Z>' moetC11 •zen zouden die g^cne die lv h hCt V°,k nijt

zy zullen zeker JnTöoï hon t ' verteSe>™°orJigenwtWen kunnen. - Daar uir 1 W'at Zy Z-U1 cn wat zy taalde ProciamatifSS /S?; ** °P-dat Uvre ver"

■a» SS * *

C- Q- V. K. R. c. 1. R. p. t •

ne correspondentie K£kk%%g« VcrrolS *

4^ ^a^^^ heb gezien, zyn. _ Gy vraagd, w^ >1 g ' beducht te

tioneele Hëspe / én l7f m van de Conjlitu-

jnedelydend hart aan haar dS S,l°°^ reeds Uw fpreekt, heet Mo-es lZ\ I „ T^^f van dewelke gy trekke of'er *cn rwen # I dat ,k fterk «n twylet jkkenne 'er oTcen enfcT&iïft lTld z-vn' ™ ^ojdgy de nieuwsgierige, de-

Sluiten