Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 6i x

Zeer lieve getrouwe !

zvn wnr^ te Amfterdani, aiwpar alles gereed ^1

blaadwe%ok, roldI vfgckl,ccdvle ^ <*n hctnoodiP zal v ezen v, n Haamve,broek' zondcr d« En m het df hnol<rï FT*1 £c z>'n rfngen. Schrwer i« L, h°oS"oiIclyke gewoonte vah veele

Aügüstus^fhM. \ daarvan. °P' gemelden wJyk gy S , \,Th°Udt' VC™its' aIHta^ "gtewakker woröm^-S^i zoudc tüilrieI^ hetzelve dat ik hoop e erlange, ^ °kCn S™ ^ 2* Crfdcd> zal voor u aiet bKta&£^ Z° recom™«*itie dat de (^«Wffi^^ifwfct, -ff/w/s* 110a niet reeV Honf ;g heefl > dat de B(%er zich tig ,nL<g ÏÏJJ T , S',c-n'mcn derh*«ven voor¬

ren 5 ' hCl beha»d"Je« ran den ichynbaa-

In de verwachting van eene exafte uitvoering ben ik Zeer heve, getrouwe!

Uwen gelukwenfchenden Dienaar

0 yanus.

II Van d:n NeJerrhvn.

l\ ll A°UTr Vft de Verwaal.

1 De %%Wim£rui^he

6) De Ouwerwetfche Patriot. > l] De *i%?mm f&i * 9) De Politieke Kraiier

Sluiten